Εκπαιδευτική ρομποτική
Τί είναι εκπαιδευτική ρομποτική
Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο, μέσα από το οποίο τα παιδιά αφομοιώνουν έννοιες Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής.   Τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά με ένα ευχάριστο, διασκεδαστικό και αποτελεσματικό τρόπο χωρίς καμία εργασία στο σπίτι.   Στα μαθήματα οι μαθητές χρησιμοποιούν υλικά και laptops/tablets για τον προγραμματισμό.
Τα υλικά αυτά τα παρέχουμε όλα εμείς!!!
Δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα επιπλέον!!!

Ηλικίες

Η εκπαιδευτική ρομποτική απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, υπάρχουν διάφορα επίπεδα δυσκολίας.

Τμήματα

Στα τμήματα Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείουκάθε κύκλος εργαστηρίων αποτελείται από δεκαέξι (16) εργαστήρια διάρκειας 90 λεπτών, τα οποία γίνονται 1 φορά την εβδομάδα.
Εξαίρεση αποτελούν οι διαγωνιστικές ομάδες, που εργάζονται πιο εντατικά.

Ολιγομελή τμήματα από 6 έως 12 παιδιά.

Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά χωρισμένα σε ομάδες των 2 ή 3 παιδιών. 


Κόστος μαθημάτων
Α. Για μικρούς μαθητές και αρχάριους
120 όλος ο κύκλος,  -20% έκπτωση
Β.Για μεγαλύτερους μαθητές και προχωρημένους
160 όλος ο κύκλος,  -20% έκπτωση