Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες μας, σε όλα τα επίπεδα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μας οδήγησε στο 100% ποσοστό επιτυχίας τους.

Λόγω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R.) απαγορεύεται η δημοσίευση των ονομάτων τους.