Τα κέντρα Αγγλικών LINGUA MASTER προσφέρουν σε κατόχους κάρτα ανεργίας και Δημοσίους Υπαλλήλους το πακέτο 25-30

ωρών διδασκαλίας TOEIC για όλα τα επίπεδα Β1,Β2,C1,C2.Η αρχική τιμή συμμετοχής στις εξετάσεις είναι150,00 ευρώ, ενώ για τους πελάτες-μαθητές των κέντρων μας ισχύουν πολλά οικονομικά πακέτα.  Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας για την  ομαλή οργάνωση τμημάτων.

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις TOEIC, μπορούν να λάβουν το πιστοποιητικό τους σε 15 μέρες μετά από την ημερομηνία των εξετάσεων που έχουν πάρει μέρος.